I Allahs, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn.
Vår uppmärksamhet riktas instinktivt mot klara färger, starka kontraster och det som satts eller satt sig själv i centrum. Men är detta också alltid det vackra? Eller kan det vara så, att om vi bara tar oss tid att se bortom det uppenbara, att det då även finns skönhet i vad som vid en första anblick ej ådrog sig ögats uppmärksamhet?
Kan vi göra det, behöver vi kanske inte vandra över backkrönet eller resa till fjärran land för att uppleva det vackra.
Istället kan vi finna det här hemma, alldeles nära.
Back to Top